Detektor oxidu uhelnatého GS 819

  • Cena bez DPH: 405 Kč
  • Cena s DPH: 490 Kč
ks

Autonomní detektor přítomnosti oxidu uhelnatého, který byl vytvořen pomocí nejmodernějších
technologií. CO alarm je vybaven třemi LED diodami, které každých 30 vteřin signalizují, že je
zařízení plně v provozu. Je-li detektor v chybovém stavu a hodnoty CO v prostoru spolehlivě
neměří, LED diody začnou každých 30 vteřin žlutě blikat a zařízení současně vydá akustický
signál.
Funkčnost alarmu lze kdykoliv ověřit stisknutím tlačítka TEST/SILENCE. Pokud je zařízení plně
funkční, 4x zapípá a současně 4x zabliká i LED signalizace.
Nedetekuje jiné plyny.

Oxid uhelnatý CO je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, lehčí než vzduch, nedráždivý.Vzniká nedostatečným přístupem kyslíku při spalovacím procesu zvláště u plynových spotřebičů tak může dojít k tvorbě kysličníku uhelnatého při závadě spotřebiče (plynový kotel, plynové topidlo, ohřívač vody, sporák, gril atd.) nebo při nedostatečném přísunu kyslíku do hořáku. Oxid uhelnatý je silně toxický plyn na lidský organismus tím, že znemožňuje přenos kyslíku krví.
VAROVÁNÍ! - Vystavení vysokým hladinám oxidu uhelnatého může být smrtelné nebo způsobit trvalé poškození a postižení.
Příklady
přibližné doby vdechování a symptomy následků

50 ppm*

Maximální přípustná koncentrace pro nepřetržité vystavení zdravých dospělých jedinců po dobu 8 hodin

400 ppm

Bolest přední části hlavy po 1-2 hod., životu nebezpečný stav po 3 h.

800 ppm

Nevolnost, závratě a křeče do 45 minut. Bezvědomí do 2 h. Smrt během 2-3 hodin.

6 400 ppm

Nevolnost, závratě a křeče během 1-2 minut. Smrt během 10-15 minut.

*Koncentrace CO ve vzduchu - (ppm = parts per milion; 1 % = 10 000 ppm)

Napájecí napětí 3 x 1,5V, baterie jsou součástí
Montáž : dodává se s příslušenstvím pro montáž na stěnu
POZNÁMKA: Tento alarm CO je navržen tak, aby detekoval plynný oxid uhelnatý z jakéhokoli
zdroje spalování. Není určen k detekci jakéhokoli jiného plynu.

Vyhovuje normě EN 50291-1: 2010 + A1: 2012

Rozsah provozní teploty: ................  -10°C až +40°C
Vlhkost: ............................................  30 až 95% RH nekondenzující
Hlasitost alarmu:...............................  ≥ 85 dB ve 100 cm, při 3,2 ± 0,5 kHz (pulsující poplach)
Předpokládaná životnost zařízení:
... 10 let od zapnutí
Rozměry:
.......................................    120 x 80 x 37 mm
Hmotnost: ......................................    100g bez baterií

  • Kód: 330 000 000 956