Evakuační oblek

Záchranný evakuační oblek je nový inovativní produkt na trhu v oblasti protipožárních prostředků. Slouží
k okamžité evakuaci osob v požárem zasažených objektech. Slouží k okamžité evakuaci osob z požárem zasažených objektů. Nasazením speciálního mokrého obleku se značně zmírní účinky ohně a žáru. Inovativní jednorázový oblek je vyroben ze speciálně vyvinuté tkaniny napuštěné roztokem. Tento materiál dosahuje zajímavých hodnot v odolnosti proti žáru a plamenu.
Oblek je v podobě pláště s kapucí, který umožňuje okamžité nasazení a urychlené opuštění objektu a zároveň chrání většinu těla uživatele. Tento oblek umožňuje uživateli pobyt v hořícím objektu nebo požárem zasaženém místě po dobu až 15 minut. V zásadě se dá říci, že dokud se roztok nevypaří působením žáru a přímého ohně, je osoba chráněna. Osoba oblečená do běžného oděvu si na sebe vezme tento speciální oblek, který je mokrý, a je tak chráněna až 15 minut před horkem a několik minut před přímým ohněm. Roztok, kterým je oblek napuštěn, není toxický. Naopak je ekologický, nezničí oblečení a není nebezpečný při styku s pokožkou.

Evakuační oblek byl testován na přístrojové figuríně podle normy ISO 13506:2008. Doba expozice
plamenu byla 8 sekund. Oblek se během testu nevznítil, nebyl poškozen a i po ukončení testu byl vlhký.
Výsledný předpokládaný vznik popálenin je srovnatelný s hodnotami, kterých by v testu dosáhl středně
silný zásahový oblek pro hasiče.
Výrobek vyhovuje požadavkům technické normy ČSN EN 469:2006/A1:2007 - Ochranné oděvy pro hasiče
– Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče - v těchto parametrech:
· Omezené šíření plamene
· Přestup tepla – plamen - úroveň 1.
· Přestup tepla – sálavé teplo - úroveň 1.
· Tepelná odolnost

Tuto skutečnost potvrzuje osvědčení č. 17-013 vydané Textilním zkušebním ústavem, s. p. dne 24. 1. 2017
Výrobek vyhovuje zákonu č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy jej provádějící.
Výsledky provedených chemických zkoušek a kožní snášenlivosti potvrzují zdravotní nezávadnost z hlediska
styku s pokožkou v souladu se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, v platném znění.
Odborný posudek ke zdravotní nezávadnosti materiálu vydaný Státním zdravotním ústavem dne 14. 11.
2016.
Záchranný evakuační oblek:
· nekorozivní a netoxický
· bezpečný a snadno použitelný
· použitelný i v mrazu do -5 °C
· Nutno se vyhýbat prostorům a zařízením pod elektrickým proudem!
· plně ekologický, podléhá biologickému rozpadu

Možnosti použití:

Civilní sektor
· Bytové domy a hotely
· Administrativní budovy
· Nákupní a multifunkční centra
· Kina a divadla
· Sportovní haly
· Výškové budovy
· Podzemní parkoviště
Doprava
· Individuální dopravní prostředky
· Prostředky hromadné dopravy
· Dopravní terminály
· Tunely
Průmysl
· Zpracovatelský průmysl
· Chemický průmysl
· Důlní průmysl
· Těžební průmysl
Záchranné složky
· Při ochraně členů záchranného sboru v budovách
· Při ochraně členů záchranného sboru při požáru v lesích nebo v hořící buši
· Při evakuaci členů záchranného sboru při mimořádných situacích
Bezpečnostní složky
· Posádky bojových vozidel
· Vojáci v bunkrech a v budovách
· Speciální jednotky
· Personál základen a vojenských nemocnic
· Policie
Omezení použití:
· Vyhněte se kontaktu s elektřinou a elektrickými zařízeními!
· Oblek se nesmí prát, chemicky čistit, bělit, ani žehlit.
· Oblek je určen pouze na jedno použití.
Skladování a nakládání s odpady:
· Skladujte v suchu v originálním obalu.
· Nevystavujte přímému slunci.
· Rozmezí teploty skladování -15°C až +50°C.
· Pokud uplynula doba minimální trvanlivosti nebo pokud je oblek poškozen, vyměňte jej za nový.
· Použitý oblek či oblek s prošlou minimální trvanlivostí zklikvidujte v souladu se zákonem a místními
předpisy.
Technické parametry:
Slouží k opuštění požárem zasažené budovy ještě před příjezdem složek Integrovaného záchranného systému.
Minimální trvanlivost: 5 let od data výroby.

Certifikáty - evakuační oblek
Bezpečnostní list
Technický list

Termín dodání nutno upřesnit na telefonu 739 255 069 nebo na adrese maly@hastex.cz

  • Kód: 330 000 000 845
  • Celková hmotnost 5,5 kg
  • Cena bez DPH: 2 100 Kč
  • Cena s DPH: 2 541 Kč
ks