Granin

  • Cena bez DPH: 550 Kč
  • Cena s DPH: 666 Kč
ks

Jedná se o granulovaný sorbent chemických a ropných látek, je to fyzikálně a chemicky upravený mletý minerál + pojivo.
Výhody: univerzální použití, snížení kluzkosti povrchu (podlahy, silnice), nízká prašnost (prakticky bezprašné), jednoduchá manipulace, použitelnost zabaleného produktu časově neomezená.
Je určen na chemikálie kyselé i zásadité (vyjma některých zředěných silných kyselin, které rozpouštějí granulát a vzniká kaše, přičemž sorpční schopnosti zůstávají zachovány), na všechny druhy ropných produktů, na zapáchající nebo jinak nepříjemné kapaliny a pachy, aplikace posypem rozlité kapaliny až do doby, než kapalina přestane prosakovat, necháme působit, promícháme a smeteme do nepropustných obalů podle nasorbované látky. Pro důkladné vyčištěný povrchu můžeme opakovat nebo kombinovat s tenkou vrstvou prostředku SORBIN, povrch zůstane suchý a drsný.

  • Kód: 400 000 000 039
  • Zrnitost 3-10 mm
  • Sypná hmotnost 0,5 kg/dm3
  • Sorpční schopnost 100 %
  • Celková hmotnost 25 kg