Záchranná evakuační maska

Záchranná evakuační maska je určena k ochraně osob při evakuaci z požárem zasažených objektů. Maska má za úkol zabránit udušení evakuované osoby a umožnit jí dobrou orientaci na cestě z hořící budovy nebo jiného objektu.

  • chrání proti zplodinám z kouře a chemickým látkám
  • nehořlavý a chemikáliím odolný materiál kukly
  • chrání proti všem druhům plynů/částic
  • jednoduché nasazení, jednorázové použití
  • vysoce ekonomická – doba použitelnosti až 10 let s možností servisu a prodloužení doby použitelnosti

Záchranná evakuační maska s dýchacím filtrem v kombinaci s kuklou k použití při požáru a při nehodách s chemikáliemi.

Lícnice polomasky, vyrobená ze silikonu, je zabudovaná do kukly z chemicky odolného materiálu.

Kukla se dá rychle a jednoduše nasadit, aniž by bylo nutné předchozí nastavování. Kukla je vybavena plynovým a částicovým filtrem. Chrání proti kysličníku uhelnatému a jiným jedovatým plynům a částicím, které mohou vznikat při požáru.

Technický list

Termín dodání nutno upřesnit na telefonu 739 255 069 nebo na adrese maly@hastex.cz

  • Kód: 330 000 000 846
  • Celková hmotnost 640 g
  • Cena bez DPH: 4 900 Kč
  • Cena s DPH: 5 929 Kč
ks