Speciální hasící prostředky a evakuační prostředky

K uhašení začínajících požárů lze využít i hasicí prostředky, které nespadají svým určením do nařízení vlády č. 173/1997 Sb. O technických požadavcích.
Evakuační prostředky slouží k okamžité evakuaci osob z požárem zasažených objektů.
Hasicí roušky se vyznačují zejména velmi jednoduchým použitím, především v domácnostech a hotelích.