Protipožární ucpávky

Hastex & Haspr s.r.o. (člen Profesní komory požární ochrany) působí úspěšně v požární bezpečnosti staveb na českém i slovenském trhu. Jednou z mnoha činností je přímá distribuce a aplikace protipožárních produktů a systémů fyrem Promat a Intumex. Všechny produkty a systémy jsou certifikovány a klasifikovány v akreditovaných zkušebnách na parametr požární odolnosti dle platných evropských norem. Sortiment zahrnuje jak oblast speciálních produktů pro dotěsnění požárních uzávěrů, tak i komplexní řešení problematiky protipožárního zatěsnění prostupujících instalací jako jsou kabely a potrubí, popřípadě těsnění spár v požárně dělicích konstrukcích pro všechny oblasti stavebnictví.

Uvedený sortiment lze u nás zakoupit.

Hastex & Haspr s.r.o. je připravena na konzultace s projektanty a techniky, případně provést kontroly stávajících systémů, odbornou montáž a v neposlední řadě samozřejmě také distribuci veškerých produktů Intumex za velmi zajímavé ceny.

Na Vámi požadované řešení vypracujeme cenovou nabídku na adrese maly@hastex.cz ; nebo na telefonu  739 255 069

 

INTUMEX

Intumex RS10

Intumex® RS10

Protipožární manžeta Intumex® RS10 je určena pro těsnění běžného plastového potrubí z PVC, PP, PE, ale i tlakového potrubí a kabelových svazků. Skládá se z lakovaného nerezového obalu, který je vyplněn protipožárním laminátem Intumex® L. Jsou odzkoušeny varianty do stěn a stropů pro nasazenou nebo vestavěnou montáž, včetně variant do měkkých ucpávek Intumex®.

Intumex WRAP

Intumex® WRAP

Protipožární zpěňující pás se používá pro utěsnění prostupů kovových potrubí v PU izolaci a plastových potrubí. Jsou odzkoušeny varianty do stěn a stropů pro vestavěnou montáž, včetně variant do měkkých ucpávek Intumex®.

Intumex MG

Intumex® MG

Univerzální protipožární jednosložkový tmel expandující pod vysokým tlakem, který se používá pro těsnění kabelových svazků a prostupů plastových potrubí. Je přetíratelný běžnými, vodou ředitelnými barvami.

Intumex AN

Intumex® AN

Bílý protipožární jednosložkový akrylový tmel určený pro interiéry. Je vhodný pro těsnění spár a používá se pro opravy měkkých ucpávek Intumex®

Intumex A

Intumex® A

Protipožární jednosložkový endotermní akrylový nátěr odolný vůči rázové vlhkosti. Po vyschnutí vytváří l exibilní, kouřotěsnou vrstvu podporující dilataci zatěsněných instalací a spár.

Intumex L, L-HP, LX

Intumex® L, L-HP, LX

Intumescentní protipožární laminát, použitelný pro utěsnění spár u požárních uzávěrů, protipožárních klapek, plastového potrubí a stavebních spár. Expandovaný laminát Intumex® L vytváří stabilní, pevnou, ohni odolnou krustu bránící šíření plamene, kouře a horkých plynů.

Intumex CSP<

Intumex® CSP

Protipožární intumescentní vodou ředitelný nátěr. Vzhledem ke zpěňujícím vlastnostem dokonale chrání před prostupujícím kouřem a plamenem. Je dobře zpracovatelný, rychle aplikovatelný na minerální vlnu a na rozvody instalací v prostupech.

Intumex FB

Intumex® FB

Protipožární trvale pružný intumescentní blok o rozměru 200 mm x 120 mm x 60 mm (d x š x t). Je vhodný pro suchou a rychlou montáž.

Intumex PS

Intumex® PS

Protipožární sáček na grai tové bázi. Umožňuje rychlé a bezprašné zatěsnění prostupujících instalací. Již použité sáčky se dají opětovně využít

 

 

Promat

PROMATECT-H

Ochrana obkladem z desek PROMATECT®-H a -L

Tloušťka desek v závislosti na poměru Ap/V a požární odolnosti. Vzdálenost spár na kolmých stěnách 500 mm. Délka jednotlivých dílů 1200 mm. Spojování ocelovými svorkami nebo vruty. Hodnota požární odolnosti R 15 – R 180. Zajištění požární odolnosti válcovaných proi lů (I, IE, IPE, HEB, U, ...), svařenců apod. v interiéru a exteriéru

PROMAPAINT

Ochrana nátěrem PROMAPAINT®

Tloušťka aktivní vrstvy v závislosti na poměru Am/V a požární odolnosti. Chrání proti korozi. Různé barevné odstíny. Hodnota požární odolnosti R 15 – R 30. Zajištění požární odolnosti válcovaných proi lů (I, IE, IPE, HEB, U, ...), svařenců apod. v interiéru a exteriéru.

PROMATECT

Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z desek PROMATECT®

Lehké zavěšené podhledové konstrukce z požárně ochranných desek PROMATECT® pro zajištění požární odolnosti nosných stropních a střešních konstrukcí. Požární odolnost R 30 – R 90, REI 30 - REI 180.

Podhledové konstrukce

Podhledové konstrukce ve funkci samostatného požárního předěl

Zavěšené a samonosné podhledové konstrukce s požární odolností z horní a spodní strany včetně revizních dvířek s požární odolností. Hodnota požární odolnosti EI 30 – EI 120.

PROMATECT-H

Dřevěné trámové stropy a střechy obložené deskami PROMATECT®-H

Hodnota požární odolnosti REI 30 – REI 90.

PROMATECT-100

Obklady střech a mezipodlažních stropů z ocelových trapézových plechů s podhledy a obkladem PROMATECT®-100

Montáž desek přímo na trapézový plech nebo jako zavěšený podhled. Hodnota požární odolnosti REI 30 –REI 90.

 

 

PROMAGLAS, Promat-SYSTEMGLAS a PROMADRAHT

Zasklení PROMAGLAS®, Promat®-SYSTEMGLAS a PROMADRAHT®

Ucelený systém prosklených požárních uzávěrů otvorů - pevných oken, stěn včetně dveří. Požární odolnost EW 15 – EW 90, EI 15 – EI 120. Vodorovná požárně odolná prosklení včetně pochozího prosklení. Požární odolnost EI 30 – EI 60, REI 30 – REI 60.

PROMASEAL a PROMASTOP

Zpěňující těsnící materiály PROMASEAL® a PROMASTOP®

Tloušťka spár do 100 mm. Minerální vlna 50 kg/m3. Hodnota požární odolnosti EI 60 – EI 180. Těsnění stavebních a dilatačních spár, těsnění spár požárních uzávěrů.

PROMATECT-L

Ochrana obkladem nebo vyrobeno z desek PROMATECT®-L a -L500

Tloušťka desky 25 až 40 mm (sendvič 42 mm). „Objímky“ z desek PROMATECT®-H. Závěsy do 6 N/mm2 . Hodnota požární odolnosti EI 30 – EI 120. Vytvoření vzduchotechnického potrubí s požární odolností (oboustranná funkce), popř. zařízení pro odvod kouře.

PROMATECT-H a PROMADRAHT

Kouřové zábrany PROMATECT®-H a PROMADRAHT® a potrubí PROMATECT®-L500 pro odvod kouře a tepla

Potrubí v provedení „single“ a „multi“. Požární odolnost E 120, EI 30 – EI 60.

Požárně ochranné manžety PROMASTOP  Požárně ochranné manžety     PROMASTOP®

   Průměr potrubí 50 – 500 mm.     Dodatečná montáž. Hodnota požární odolnosti EI 60 – EI 180. Utěsnění prostupů plastových a kovových     potrubí požárně dělicími konstrukcemi.

PROMATECT

Požární ochrana elektroinstalací pomocí kabelových kanálů PROMATECT®

Zajištění třídy funkčnosti kabelové trasy. Třídy funkčnosti P 15-R až P 90-R. Hodnota požární odolnosti EI 15 – EI 120

PROMASTOP

Kabelové přepážky PROMASTOP®

Tloušťka stěrky 1 – 2 mm. Minerální vlna 120 – 150 kg/m3 . Kabely do Ø 20 mm. Svazky do Ø 100 mm. Potrubí do Ø 35 mm. Hodnota požární odolnosti EI 30 – EI 120. Utěsnění prostupů kabelů požárně dělicími konstrukcemi.

PROMAXON

Příčky PROMATECT®-H, -L, -100 a PROMAXON®, typ A

Tloušťka desek 8 – 20 mm. Tenkostěnné proi ly 50/50/6. Minerální vlna 40 kg/m3 . Hodnota požární odolnosti EI 30 – EI 120. Vytvoření nosných a nenosných požárně dělicích stěn.

Zpracování cookies: Kliknutím na tlačítko „souhlasím“ nám umožníte využít cookie pro presonalozované zobrazení reklamy.
Pouze nezbytné