Požární hlásiče – detektor kouře a hlásič oxidu uhelnatého

Detektor CO    SFT-111-LCD Detektor CO SFT-111-LCD Komfortní detektor úniku oxidu uhelnatého s LCD displejem.
Cena bez DPH: 380 Kč
Při odběru 5 ks:
Cena bez DPH: 365 Kč / ks

Autonomní hlásiče kouře
Povinnost obstarat, instalovat a udržovat v provozuschopném stavu požárně bezpečnostní zařízení vyplývá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zejména z ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Obdobné zákonné povinnosti vznikají též fyzickým osobám, a to podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. d), e) a i) téhož zákona.

 

 

Soubory ke stažení: