Sorpční látky a pěnotvorná hasidla

Pokud nastane situace, kdy kapalina uniká do volného prostoru, její zachycení se provádí pomocí speciálních látek, které jsou schopny ji na sebe navázat či ji pohltit. Toto zachytávání kapalin probíhá na chemických nebo fyzikálních principech, kterým se říká sorpce.

Sorpční látky jsou látky, které jsou schopné vsáknout nebo pohltit jiné látky, jako je například plyn nebo kapalina. Tyto látky se často používají v průmyslu k čištění odpadních vod nebo k odfiltrování různých nečistot z plynů.

Existují dva druhy sorpčních látek:

 • Adsorbenty jsou látky, které vsáknou jinou látku na své povrchu.
 • Absorbenty jsou látky, které pohlcují jinou látku do svého vnitřku.

Jedním z nejběžnějších typů sorpčních látek je aktivní uhlí, které se často používá k čištění vody nebo k odstraňování pachů z ovzduší. Dalšími příklady sorpčních látek jsou zeolit, který se používá k odstraňování solí z vody, a silikagel, který se používá k odstraňování vlhkosti z plynů.

Nejběžnějšími druhy sorpčních látek jsou:

 • Adsorbenty: Tyto látky adsorbují (tj. vážou na svůj povrch) molekuly plynů nebo kapalných rozpouštědel. Tyto látky mohou být přírodního nebo syntetického původu.
 • Sorbentní polymery: Jsou vyrobeny z polymerních materiálů a jsou schopny adsorbovat velké množství plynů nebo kapalných rozpouštědel.
 • Aktivní uhlí: Je to forma adsorbentu, který je vyroben z uhlí a má velkou povrchovou plochu, která umožňuje adsorbci velkého množství plynů nebo kapalných rozpouštědel.
 • Zeolitové minerály: Tyto minerály mají velkou povrchovou plochu a mohou adsorbovat plyny a kapalná rozpouštěla.
 • Přírodní látky jako jsou kůra, hlína atd.

Sorpce se využívá v oblastech, jako jsou například:

 • odpadní hospodářství
 • chemický a farmaceutický průmysl
 • potravinářský průmysl
 • energetický průmysl
 • atmosférické vědy a další

Protože jsou sorpční látky schopné vázat na sebe cizorodé látky, jako jsou například toxiny nebo radionuklidy atd.), mohou pomoci zabránit ekologickým katastrofám.

Proč by sorpční látky neměly chybět ve fabrikách nebo ve venkovních prostorách?

Sorpční látky jsou důležitým prvkem pro řadu průmyslových budov a venkovních prostor, protož jsou díky svým vlastnostem schopné odstraňovat nečistoty a škodlivé látky z ovzduší nebo z odpadních vod. Ve fabrikách se často vyrábí chemikálie či jiné látky, které mohou být nebezpečné pro životní prostředí a pro osoby, které zde pracují. Sorpční látky mohou být použity k odstranění těchto látek z ovzduší nebo z odpadních vod, což pomáhá snížit riziko zdravotních problémů nebo ekologických škod.

Ve venkovních prostorách, jako jsou parky nebo zahrady, mohou sorpční látky pomoci odstraňovat nečistoty z ovzduší (např. těkavé organické látky nebo oxid uhelnatý). Pomáhají tak zlepšit kvalitu ovzduší pro všechny návštěvníky, kteří se zde během dne pohybují. Kromě toho mohou být sorpční látky použity k odstraňování nežádoucích pachů nebo k odfiltrování různých nečistot z plynů, což pomáhá udržovat prostory čisté a příjemné.

Pěnotvorná hasidla

Pěnotvorná hasidla (anglicky foam forming agents) jsou látky, které se používají k vytvoření pěny a jsou vhodná pro hašení pevných, kapalných a polárních kapalin. Existuje mnoho různých druhů, které se liší svými chemickými vlastnostmi a mechanismy účinku. Využití nachází při hasebním zásahu, ve stabilních hasicích zařízeních a v pěnotvorných hydrantových systémech.

Některé z nejběžnějších typů pěnotvorných látek jsou:

 • Povrchově aktivní látky (SAS): Tyto látky zvyšují interfaciální napětí mezi kapalinou a plynem a tím pomáhají vytvořit pěnu. SAS mohou být anionické, kationické nebo neionické.
 • Hydratované látky: Absorbují vodu a vytvoří pěnu. Tyto látky se často používají v průmyslu pro výrobu pěn do kosmetických a farmaceutických výrobků.
 • Protipěnové látky: Používají se k redukci pěny.
 • Proteiny a polysacharidy: Tyto látky se často používají v potravinářském průmyslu k vytvoření pěn do nápojů a dortů.
Zpracování cookies: Kliknutím na tlačítko „souhlasím“ nám umožníte využít cookie pro presonalozované zobrazení reklamy.
Pouze nezbytné