Pojízdné hasící přístroje

Produkty

Jsou vhodné především pro průmyslové provozy se zvýšeným požárním nebezpečím díky značnému množství hasiva ( 30 až 60 kg ) a podle převažujících hořlavých látek je možné volit mezi práškem, pěnou nebo CO2.