Pojízdné hasící přístroje

Jsou vhodné především pro průmyslové provozy se zvýšeným požárním nebezpečím díky značnému množství hasiva (30 až 50 kg) a podle převažujících hořlavých látek je možné volit mezi práškem, pěnou nebo CO2.