Hydrant – povinnost, která může zachránit nejen majetek, ale i životy

Hlavní úkol hydrantu je vcelku jasný – slouží jako nezávislý zdroj vody pro případ hašení požáru. Rozlišujeme tři základní typy hydrantových systémů.

Nadzemní a podzemní hydranty

Nadzemní hydrant

Slouží nejen hasičskému sboru k hašení požáru, ale také vodohospodářům k proplachování, plnění a odkalování vodovodní sítě. Nadzemní hydranty se využívají především v terénu, podzemní pak nejčastěji ve městech, aby nepřekážely v ulicích a při parkování.

Oba tyto typy hydrantů jsou určené pouze profesionálům k záchranným a likvidačním akcím, jiná manipulace s nimi je přísně zakázána! Je možné otevřít je pouze speciálním klíčem.

Podzemní hydrant

Nástěnné požární hydranty pro zásahy před příjezdem hasičů

Ve většině bytových domů, na pracovištích a v komerčních budovách se setkáte s nástěnným hydrantem. Celý hydrantový box může být zabudovaný ve stěně tak, aby nevyčníval a byla vidět pouze dvířka, nebo je zavěšený přímo na stěně.

Umístění hydrantové skříně stanovuje vyhláška – osazuje se ve výšce 1,1-1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu navijáku). Hydrantová skříň musí být snadno přístupná a její dvířka musí jít otevřít o 180°. Nástěnné hydranty

Nástěnný hydrantový systém není určený pouze profesionálním hasičům, ale v případě potřeby ho může ke zkrocení plamenů použít i veřejnost. V takovém případě je důležité, aby bylo ovládání hydrantu co nejjednodušší. V podstatě se rovná používání běžné zahradní hadice.

A co vlastně najdete uvnitř hydrantové skříně? Nejdůležitější součástí je samozřejmě hadice. Setkáte se nejčastěji s délkou hadice 20-30 m a dvěma typy hadic. Staršími plochými hadicemi, nebo novějšími s tvarově stálými hadicemi (označení D25 nebo D19, kde D značí průměr hadice), navinutými na navijácích. Součástí hydrantového boxu je také proudnice, přípojná hadice a kulový ventil.

Součástí hydrantového boxu je také proudnice, přípojná hadice a kulový ventil.

Pozor, požární hydranty neslouží k hašení elektrických zařízení. K tomuto účelu se využívají práškové hasicí přístroje.

Servis a revize hydrantových systémů

Aby hydrant bezchybně fungoval a byl spolehlivý i v té nejvyšší krizi, musí pravidelně procházet kontrolou. Nejčastějším prohřeškem bývá:

  • Obestavění hydrantových skříní nejrůznějšími věcmi, čímž se výrazně ztíží přístup k hydrantu.
  • Poškozené vybavení skříně, především odcizení jejích hliníkových částí.
  • Uzamčená skříň bez toho, aniž by byl klíč v bezprostřední blízkosti hydrantu, např. v požární krabičce.

Právě kvůli zajištění funkčnosti hydrantů ukládá Vyhláška MV ČR č. 246/2001 - §7 majitelům povinnost provádět nejméně jedenkrát ročně kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení. Norma ČSN EN 671 až 673 pak předepisuje provést každých 5 let revizi a údržbu hadic spočívající v tlakové zkoušce na nejvyšší pracovní tlak.

Kontrolu může vykonávat pouze oprávněná osoba a v případě závad může udělit velmi vysokou pokutu. Pravidelnou kontrolu a revizi hydrantů pro vás rádi zajistíme, kontaktujte nás.


Zpracování cookies: Kliknutím na tlačítko „souhlasím“ nám umožníte využít cookie pro presonalozované zobrazení reklamy.
Pouze nezbytné