Ostatní bezpečnostní tabulky a požární knihy

Uzávěr plynu-samolepicí fólie Uzávěr plynu-samolepicí fólie
Cena bez DPH: 14 Kč
Hlavní uzávěr plynu-samolepicí fólie Hlavní uzávěr plynu-samolepicí fólie
Cena bez DPH: 14 Kč
sdružená - Hlav.uzávěr pynu, Zákaz kouření sdružená - Hlav.uzávěr pynu, Zákaz kouření
Cena bez DPH: 11 Kč
Hlavní uzávěr -samolepicí fólie Hlavní uzávěr -samolepicí fólie
Cena bez DPH: 14 Kč
Hlavní uzávěr vody-samolepicí fólie Hlavní uzávěr vody-samolepicí fólie
Cena bez DPH: 14 Kč
Nehas vodou-samolepicí  fólie Nehas vodou-samolepicí fólie
Cena bez DPH: 20 Kč
Nepovolaným vstup zakázán-samolepicí fólie Nepovolaným vstup zakázán-samolepicí fólie
Cena bez DPH: 20 Kč
Zákaz kouření-samolepicí fólie Zákaz kouření-samolepicí fólie
Cena bez DPH: 20 Kč
Plynová kotelna-samolepicí fólie Plynová kotelna-samolepicí fólie
Cena bez DPH: 20 Kč
sdružená - El.zařízení, Nehas vodou - samolepicí fólie sdružená - El.zařízení, Nehas vodou - samolepicí fólie
Cena bez DPH: 15 Kč
Požární kniha Požární kniha
Cena bez DPH: 165 Kč

Naleznete zde soubor nejčastěji užívaných bezpečnostních tabulek užívaných ve výrobních i obytných objekech. Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany (o provedených kontrolách, zjištěných nedostatcích a způsobu jejich odstranění, o školení zaměstnanců a požárních hlídek,dále o vzniklých požárech a cvičných poplaších).