Naše plynové hasicí přístroje představují moderní a šetrnou alternativu k halonům, jejichž používání je regulováno s několika výjimkami, zejména pro vojenskou techniku, leteckou dopravu a jadernou energetiku. Na rozdíl od halonů jsou naše čistá hasiva zařazena mezi regulované látky, což zajišťuje bezpečné a ekologicky šetrné hašení.  

Hasicí účinek plynových hasicích přístrojů je dusivý, což znamená, že vytěsní kyslík z okolí hořícího předmětu. Tato vlastnost je zvláště efektivní při hašení požárů třídy B (kapalné látky) a požárů třídy C (plyny).  

Je důležité mít na paměti, že kvůli dusivému účinku není vhodné používat plynové hasicí přístroje na otevřeném prostranství nebo v místech s průvanem, kde by mohlo dojít k rozptylu účinné látky.  

Investujte do moderních a ekologicky šetrných hasicích přístrojů pro efektivní hašení požárů. S našimi plynovými hasicími přístroji můžete být jisti, že jste vybaveni nejnovějšími technologiemi pro ochranu vaší bezpečnosti a majetku.

Zpracování cookies: Kliknutím na tlačítko „souhlasím“ nám umožníte využít cookie pro presonalozované zobrazení reklamy.
Pouze nezbytné