Tyto čistá hasiva jsou alternativou pro halony (jejichž užívání je regulováno s některými vyjímkami zejména pro vojenskou techniku, leteckou dopravu a jadernou energetiku) a jsou zařazeny mezi regulované látky.
Hasicí účinek je dusivý, tzn. že čistá hasiva vytěsní kyslík z okolí hořícího předmětu, proto není vhodné jeho použití na otevřeném prostranství nebo tam, kde je průvan.
Hasí požáry třídy:B – kapalné látky, C – plyny