Protipožární ucpávky a klapky

Protipožární ucpávky jsou požárně bezpečnostními zařízeními podle §2, odst. 4, písm. f) Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a představují jednu z nejdůležitějších oblastí požární ochrany. Chrání stavební prostupy a spáry (rozvody vytápění nebo chlazení, vodovodů a kanalizací, požárních vodovodů a plynu, kabelů a vodičů, rozvody vzduchotechniky apod.) před jejich narušením v případě vzniklého požáru. Laicky řečeno uzavírají otvory, kterými prochází kabely či potrubí mezi požárními úseky. Zamezují tak šíření ohně a toxických plynů.

Protipožární ucpávky se umisťují všude tam, kde rozvody prochází přes konstrukce, oddělující požární úseky. Těmito konstrukcemi rozumíme například zdi, střechy, stropy, podlahy nebo uzávěry šachet.

Mezi nejčastěji používané typy protipožárních ucpávek patří:

 • elastické nebo zpěňující tmely
 • pěny a malty
 • desky a obklady
 • bandáže, pásky, polštáře, tvarovky, manžety

Kontrola jejich provozuschopnosti by měla proběhnout alespoň jednou ročně.

Protipožární klapky

Vzduchotechnický systém zajišťuje přísun čerstvého vzduchu a odvod použitého vzduchu z budovy. Požární klapky jsou uzávěry vzduchotechnických rozvodů, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého. Jsou umístěny v místech, kde vzduchotechnické potrubí prochází ohnivzdornou zdí.

Klapky jsou vybaveny bezpečnostní tepelnou pojistkou a pružinou, která v případě požáru zavře list klapky. V momentě, kdy teplota v potrubí překročí určitou hodnotu, dojde k uzavření vzduchovodu a budova zůstává rozdělená na jednotlivé úseky.

Požární klapky se rozlišují podle způsobu montáže, stupně požární odolnosti a aeračních vlastností.

Druhy provedení:

 • klapka s mechanickým ovládáním a tepelnou pojistkou
 • klapka spouštěná elektromagnetem
 • klapka vybavená servopohonem
 • klapka s komunikačním a napájecím zařízením
 • klapka s napojením na elektrickou požární signalizaci

Způsoby použití:

 • sádrokartonová stěna
 • stěnová, stropní nebo podlahová konstrukce
 • mimo stěnovou konstrukci s nutným doizolováním
Příklad užití protipožárních ucpávek

Protipožární manžety

Protipožární manžety zajištění požární odolnosti stěny nebo podlahy v místech, kde dochází k prostupu hořlavých trubek. Jsou určeny pro těsnění běžného plastového potrubí z PVC,PP, PE, ale i tlakového potrubí a kabelových svazků. Využití nalézají především při utěsnění odpadních, splaškových a kanalizačních rozvodů. Protipožární manžety se také s úspěchem používají na těsnění kabelových svazků.

Protipožární nátěry

Protipožární nátěry jsou nezbytnou součástí bezpečnosti a požární ochrany většiny staveb a stavebních materiálů. Tyto nátěry slouží k ochraně konstrukcí (dřevěných, kovových, betonových a dalších) před ničivým ohněm a hrají důležitou roli především ve velkých objektech, jako jsou školy, nemocnice, úřady nebo skladové haly, ve kterých se vyskytuje větší počet lidí, které by bylo v případě výskytu požáru třeba evakuovat. Protipožární ochrana v podobě nátěru konstrukcí totiž značně přispívá k bezpečné evakuaci.

Rozmanité použití mají protipožární tmely, které dobře slouží k utěsňování spár, kovového potrubí i kabelových svazků.

 • Bezbarvé nátěry
 • Barevné nátěry
 • Zpevňující (intumescentní) nátěry
Zpracování cookies: Kliknutím na tlačítko „souhlasím“ nám umožníte využít cookie pro presonalozované zobrazení reklamy.
Pouze nezbytné