O Hastex & Haspr s.r.o. - výroba hasících přístrojů od roku 1994

Vítejte na stránkách společnosti zabývající se kontrolní a servisní činností v oblasti přenosných a pojízdných hasicích přístrojů, a to již od roku 1992. Jakožto výhradní zástupce tehdejšího největšího Československého výrobce hasicích přístrojů, společnosti Kodreta Štefanov, jsme již v roce 1994 uvedli na trh svůj první hasicí přístroj a stali se tak oficiálním výrobcem hasicích přístrojů v České republice. Během uplynulých let přibývaly v našem výrobním programu další schválené typy hasicích přístrojů, takže v současné době nabízíme ucelený sortiment přenosných a pojízdných hasicích přístrojů.Tomuto výrobnímu programu odpovídá i moderní vybavení strojového parku, mnohdy zastoupené unikátními stroji..

Kromě výroby hasicích přístrojů, certifikovaných podle příslušných evropských norem, provádíme i kompletní servis a revize. Za dobu existence firmy jsme po celé ČR vybudovali bohatou síť servisních středisek, které v pravidelných intervalech zajišťují jak kontroly, tak i údržbu naší produkce, a to v rámci platné legislativy.

V neposlední řadě nabízíme kromě výrobní a servisní činnosti i ostatní služby a výrobky z oblasti požární ochrany a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbách. Zabezpečujeme a vybavujeme hasičské záchranné sbory, provádíme požární zajištění budov a poskytujeme školící a poradenskou činnost v dané oblasti.

V současné době jsme nejen spolehlivým dodavatelem nejvýznamnějších podniků a institucí v ČR. Od roku 2016 jsme partnerem internetového obchodu MALL.CZ. Vzhledem k ucelené nabídce jsme schopni vyhovět i požadavkům našich drobných zákazníků.

Naše společnost je nositelem Certifikátu ISO 9001,

HASTEX & HASPR společnost s ručením omezeným je členem Sdružení výrobců hasicích přístrojů se sídlem v Pardubicích a současně je členem mezinárodní Profesní komory požární ochrany se sídlem v Praze.

 

Výrobní linka  Profesní komoraa požární ochrany Svaz výrobců hasicích přístrojů

 

 Ověřená firma

Zpracování cookies: Kliknutím na tlačítko „souhlasím“ nám umožníte využít cookie pro presonalozované zobrazení reklamy.
Pouze nezbytné