Servis a revize hasicích přístrojů

Současná platná legislativa ČR požaduje, aby v rámci zajištění bezvadné funkce, byla na všech hasicích přístrojích (dále jen HP) v pravidelných intervalech prováděna minimálně jedenkrát ročně kontrola. Tuto činnost provádí více než 600 oprávněných podnikajících fyzických a právnických osob-kontrolorů, po celé České republice.

Oprávnění kontroloři se pravidelně zúčastňují výcvikových kurzů pořádaných výrobcem hasicích přístrojů, kde získají průvodní dokumentaci s postupy provádění kontrol na kompletní sortiment hasicích přístrojů, které má výrobce ve svém výrobním programu.

Hasicí přístroje, jejichž náplní (hasivem) je voda s přísadami (mrazuvzdornou, smáčedlem příp. pěnidlem), musí podle vyhl. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci každé tři roky absolvovat dílenský servis (údržbu), při které se provádí periodická tlaková zkouška nádob a další úkony k zajištění jejich bezvadné funkčnosti pro další období. U ostatních druhů hasicích přístrojů se servisní údržba provádí každých 5 let.

Společnost Hastex & Haspr s.r.o. kromě výroby nových hasicích přístrojů, provádí také servis hasicích přístrojů a to jak vlastními silami, tak i prostřednictvím rozsáhlé sítě servisních středisek po celé ČR. Firma Hastex & Haspr s. r. o. je firmou s dlouholetou tradicí v servisní činnosti hasicích přístrojů. Provádí kompletní revize a opravy hasicích přístrojů všech předních výrobců dle vyhlášky Mvč246/2001 Sb.

Revizní technik provádí kontrolu hasicích přístrojů u zákazníka a určuje, který přístroj se musí odeslat na pravidelnou tlakovou zkoušku nebo opravu. Hasicí přístroje jsou pak v našem servisním oddělení odborně opraveny dle příslušných technických norem a technologických postupů v souladu s průvodní dokumentací výrobce.

Se servisem hasicích přístrojů souvisí i služba, kdy má zákazník možnost dočasného zapůjčení hasicích přístrojů do doby, než se mu zpět vrátí hasicí přístroje odeslané na dílenskou údržbu.

Výroba Hasicích přístrojůRevizní technik je schopen nahradit příslušný hasicí přístroj ekvivalentním a tím zajistit, že zákazník nezůstane bez hasicích přístrojů.

Pokud hasicí přístroj dosáhne předepsané životnosti nebo se nachází ve stavu, že jej nelze předepsaným způsobem opravit, provedeme jeho odborné vyřazení z  používání, včetně následné ekologické likvidace v souladu s platnými zákony.

 

Hastex Haspr

 

 

 

Zpracování cookies: Kliknutím na tlačítko „souhlasím“ nám umožníte využít cookie pro presonalozované zobrazení reklamy.
Pouze nezbytné