Servis hydrantových systémů – kontrola a revize hydrantů

Vyhláška MV ČR č. 246/2001 - §7 – ukládá majitelům objektů provádět nejméně jedenkrát ročně kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení. Naši revizní technici jsou proškoleni a vlastní oprávnění ke kontrole průtokových a tlakových parametrů hadicových systémů, a to buď stálotvarých nebo se sploštitelnou hadicí dle norem ČSN 730873, ČSN EN 671÷673.

Měření průtokových a tlakových parametrů hydrantových systémů (pro V = 0,8m/s) jsme schopni provádět pomocí moderního digitálního přístroje.

Uvedená norma ČSN EN 671 až 673 předepisuje provést každých 5 let revizi a údržbu hadic spočívající v tlakové zkoušce na nejvyšší pracovní tlak. U převážné většiny používaných hadic se jedná o tlak 12 barů.

Pro uvedené účely máme k dispozici specielní zkušební stolici, na které dosahujeme předepsané tlaky. Dle potřeb zákazníka provádíme také kontrolu nezavodněných požárních vodovodů (suchovodů). Na závěr revizí je vždy vystaven, v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb. na uvedené úkony, doklad o kontrole provozuschopnosti.

Zpracování cookies: Kliknutím na tlačítko „souhlasím“ nám umožníte využít cookie pro presonalozované zobrazení reklamy.
Pouze nezbytné