Sorbční látky Sorbin a Granin

Produkty

Sorbin Sorbin Jedná se o sorbent chemických a ropných látek, je to přírodní zdravotně nezávadný produkt.
Zrnitost < 1 mm
Sypná hmotnost 0,8 kg/dm3
Sorpční schopnost 80 - 100 %
Cena bez DPH: 300 Kč
Granin Granin Jedná se o granulovaný sorbent chemických a ropných látek, je to fyzikálně a chemicky upravený mletý minerál + pojivo.
Zrnitost 3-10 mm
Sypná hmotnost 0,5 kg/dm3
Sorpční schopnost 100 %
Cena bez DPH: 550 Kč

Jedná se o přírodní, zdravotně nezávadný produkt

Je monžné ho použít na všechny druhy ropných produktů a organických rozpouštědel, dále pak na všechny druhy chemikálií kyselé a zásadité povahy.