CO2 – Sněhové hasící přístroje

Produkty

Hasí požáry třídy:B – kapalné látky, C – plyny

Tyto hasicí přístroje jsou naplněny zkapalněným oxidem uhličitým (CO2). Hasicí účinek je dusivý, tzn. že oxid uhličitý vytěsní kyslík z okolí hořícího předmětu, proto není vhodné jeho použití na otevřeném prostranství nebo tam, kde je průvan. Tím se samozřejmě účinnost hašení snižuje. Nespornou výhodou těchto hasicích přístrojů je, že CO2 se po použití odpaří a nezanechá žádné zbytky hasicí látky. Jsou vhodné především na hořlavé kapaliny a plyny a  bezpečné při použití na elektrická zařízení pod napětím. Pro uvedené výhody tyto hasicí přístroje najdeme ve všech elektro rozvodnách, trafostanicích, strojovnách výtahů a skladech hořlavých kapalin ( např. drogerie, lékárny ). Vhodný je také pro hašení potravin, jemné mechaniky a počítačů. Vyšší pořizovací cena je vyvážena dvojnásobnou životností proti ostatním druhům HP (40 let).

Za dodržení bezpečnostních podmínek je možné ho bez obav použít i na elektrické zařízení pod napětím (až do 110kV).
Certifikace byla provedena v souladu s evropskou normou ČSN EN – 3.

Součástí dodávky je držák (věšák) pro upevnění přístroje.