CO2 – Sněhové hasící přístroje

Hasí požáry třídy:B – kapalné látky, C – plyny

Tyto hasicí přístroje jsou naplněny zkapalněným oxidem uhličitým (CO2). Hasicí účinek je dusivý, tzn. že oxid uhličitý vytěsní kyslík z okolí hořícího předmětu, proto není vhodné jeho použití na otevřeném prostranství nebo tam, kde je průvan.