Hasicí přístroje na hořlavé kovy

Tyto hasící přístroje obsahují speciální hasicí prášek tvoří s hořícími kovy taveninu a chrání tak povrch před přístupem dalšího kyslíku. Proces hašení je časově náročný, předpokládá dostatečnou zásobu hasiva a musí se provádět opatrně, aby nedošlo k víření jemných částic hořlavého kovu.