Požární ochrana a bezpečnost ochrany a zdraví při práci - koordinátor

Požární ochrana a ochrana a bezpečnost zdraví při práci je fenomén, který obzvláště v dnešní době, spoluurčuje prosperitu a úspěšnost v podnikání a zlepšuje image firmy.

Požární ochrana a ochrana a bezpečnost zdraví při práci, vycházející ze zákonných ustanovení a vedená na vysoké odborné úrovni s cílem prevence, představuje pro vedení jakékoliv firmy jistotu, že pro ochranu životů, zdraví a majetku bylo učiněno maximum.

Ze statistik Hasičských záchranných sborů a Inspektorátů práce vyplývá, že příčinou mimořádných událostí, tj. požárů a pracovních úrazů, je v největší míře absence preventivních opatření a nedodržování zákonných ustanovení.

Pokud vyřešíte, pomocí odborně zdatné firmy, problematiku požární ochrany a ochrany a bezpečnosti zdraví při práci ve své firmě, zakládáte podmínky pro zvyšování produktivity, snižování ztrát a zbytečných nákladů.Optimalizujete pracovní proces a v případě mimořádné události, kterou nelze ovlivnit, máte jistotu, že podmínky ve firmě i znalosti zaměstnanců dokáží minimalizovat případné škody a ztráty.

Dodržováním zákonných ustanovení chráníte životy a zdraví lidí a zabezpečujete majetek firmy

Firma Hastex&Haspr s.r.o. disponuje techniky – odborně způsobilými osobami se státními zkouškami a osvědčeními:

  • Osvědčení o odborné způsobilosti podle § 11,odst.1 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Vydalo MV ČR.
  • Osvědčení o odborné způsobilosti v oboru BOZP. Vydala komora BOZP a PO ČR
  • Osvědčení o odborné způsobilosti v oboru koordinace BOZP na stavbách. Vydala Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI
  • Osvědčení o odborné způsobilosti podle vyhl. 23/2008 Sb. o technických podmínkách PO s ohledem na provádění staveb.
  • Osvědčení o odborné způsobilosti v oboru Prevence rizik v oblasti BOZP dle zákona 309/2006 Sb.

Na základě těchto odborných dovedností, potvrzených osvědčeními, pro Vás vypracujeme veškerou dokumentaci PO a BOZP tak, jak  předepisují zákony ČR, a to v těchto oblastech:

  1. Požární ochrana
  2. Bezpečnost a zdraví při práci
  3. Koordinátor BOZP na stavbách

Svěříte-li agendu PO a BOZP ve Vaší firmě nám, zaručíme Vám bezchybný a zákonný stav, který pomůže ochránit životy, zdraví a majetek.

 

 

 

Zpracování cookies: Kliknutím na tlačítko „souhlasím“ nám umožníte využít cookie pro presonalozované zobrazení reklamy.
Pouze nezbytné