Certifikace – Požární prevence (ochrana) a BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Certifikát kvality prevence rizik Zolman2010

Koordinator BOZP

BOZP koordinator

Požární ochrana

certifikát PO B Certifikát PO B Certifikát PO Z1