Požární ochrana a požární bezpečnost

Seznámíme Vás s povinnostmi, které Vám ukládá zákon 133/1985 Sb., zákon 425/1990 Sb., zákon 40/1994 Sb., zákon 203/1994 Sb., zákon 163/1998 Sb., zákon 71/2000 Sb. a zákon 237/2000 Sb.

 • poradíme Vám s plněním zákonných povinností
 • zpracujeme pro Vás celou agendu PO
 • vyhodnotíme Váš stávající systém PO
 • proškolíme Vás i Vaše zaměstnance
 • vypracujeme audit PO
 • vypracujeme Požárně bezpečnostní řešení staveb
 • provedeme revize požárních ucpávek a požárních dveří
 • dodáme výstražné značení
 • vypracujeme dokument o počtu, druhu a umístění hasicích přístrojů
 • zpracujeme:
  • začlenění do kategorie požárního nebezpečí: zařazení požárních úseků do stupně požárního nebezpečí s ohledem na provozovanou činnost, počet lidí zde se pohybujících, používané stroje a jiné prostředky
  • požární řády: na každý úsek, zařazený do vyššího stupně požárního nebezpečí je nutné vytvořit cílený dokument
  • požární poplachové směrnice: dokument,vypracovaný na základě aktuálních čísel ve všech prostorách firmy
  • směrnice zabezpečení požární ochrany: dokument, kterým je vytvořen účinný systém požární ochrany
  • požární hlídky: vzhledem ke členitosti prostoru a vykonávané činnosti je někde stanoveno vytvoření požárních hlídek a zpracování směrnic pro jejich fungování
  • řád ohlašovny požáru: směrnice, kterou se řídí stálá služba – vrátnice
  • evakuační plány: pokyny k postupu při vzniku požáru, záchrana lidí a majetku, použití únikových cest
  • Požárně bezpečnostní řešení stavby: požární zpráva ke stavebnímu řízení v případě nové stavby nebo změny užívání
  • Dokumentace zdolávání požáru: zákon vyžaduje ve speciálních případech, schvaluje HZS, kde se ukládá pro potřeby zásahové jednotky v případě požáru
  • Audit PO:
   • provedeme analýzu současného stavu PO
   • zkontrolujeme úplnost a aktuálnost dokumentace
   • prověříme úroveň dodržování předpisů v praxi

Vypracujeme návrhy na řešení a konkrétní opatření.

Revize požárních ucpávek a požárních dveří:

 • porovnáme skutečný stav s Požárně bezpečnostním řešením
 • provedeme kontrolu štítků
 • provedeme kontrolu neporušenosti
 • zjistíme nezměněnou funkčnost
 • zkontrolujeme certifikaci

Z kontroly technik vypracuje zprávu a v případě nedostatků s návrhem na opatření + fotodokumentace.

Zpracování cookies: Kliknutím na tlačítko „souhlasím“ nám umožníte využít cookie pro presonalozované zobrazení reklamy.
Pouze nezbytné