Koordinátor BOZP na stavbách a požární ochrana staveb

Koordinátor BOZP na stavbách se při své práci řídí zákonem 262/2006 Sb.,309/2006 Sb., 183/2006 Sb., 251/2005 Sb., 258/2000 Sb., směrnicí 92/57/EHS nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 592/2006 Sb., 362/2005 Sb., 101/2005 Sb., 178/2001 Sb. vyhláškou č. 499/2006 Sb., 526/2006 Sb., 137/1998 Sb.

Zajistíme 1. fázi – přípravu stavby

  • zpracování plánu BOZP – kooplánu
  • informace investorovi o právních předpisech, informace o rizicích
  • předání zhotoviteli a projektantovi informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích
  • odborné konzultace projektantovi, týkající se požadavků na BOZP
  • součinnost při zpracování oznámení pro OIP

Zpracujeme 2. fázi

  • koordinace jednotlivých zhotovitelů z hlediska BOZP
  • účast na kontrolních dnech
  • kontrola dodržování plánu BOZP
  • pravidelné kontroly dodržování zásad BOZP /s fotodokumentací/
  • projednání nápravy zjištěných nedostatků – doporučení postupu k nápravě
Zpracování cookies: Kliknutím na tlačítko „souhlasím“ nám umožníte využít cookie pro presonalozované zobrazení reklamy.
Pouze nezbytné