Protože požáry lithium-iontových baterií probíhají odlišně, nelze je „uhasit“ v konvenčním smyslu. Známá hasiva, jako je prášek, pěna nebo voda, jsou nedostačující, protože tato hasiva se nedostanou ke zdroji ohně (v tomto případě řetězová reakce článků uvnitř baterie). Tyto požáry musí být hašeny speciálními prostřednky.