Lithium-iontové baterie přinášejí mnoho výhod, ale s nimi přichází i specifická rizika. V případě požáru těchto baterií nelze použít běžná hasiva, jako je prášek, pěna nebo voda, protože nedokážou efektivně zasáhnout do samotného zdroje ohně – řetězové reakce vnitřních článků baterie. Je třeba přistoupit k speciálním prostředkům, které jsou navrženy tak, aby účinně potlačily požár a zamezily jeho dalšímu šíření.  

Naše hasicí přístroje pro lithium-iontové baterie jsou vyvinuty s ohledem na tento problém. V situacích, kdy konvenční hasicí prostředky selhávají, se můžete spolehnout na naše specializované přístroje.  

Chceme, aby bylo zvládání požárů s lithium-iontovými bateriemi co nejefektivnější a bezpečné. Naše hasicí přístroje jsou navrženy s ohledem na nejnovější poznatky a technologie v oblasti hašení těchto specifických požárů. Vaše bezpečnost a bezpečnost vašeho prostoru jsou naší prioritou.  

S námi získáte nejen hasicí přístroj, ale i jistotu, že jste připraveni čelit výzvám spojeným s požáry lithium-iontových baterií. Investujte do bezpečnosti s našimi specializovanými hasicími přístroji.

Zpracování cookies: Kliknutím na tlačítko „souhlasím“ nám umožníte využít cookie pro presonalozované zobrazení reklamy.
Pouze nezbytné