Samočinný hasicí systém T-serie 2m

  • Cena bez DPH: 3 780 Kč
  • Cena s DPH: 4 574 Kč
ks

Systém BlazeCut je určený pro ochranu malých uzavřených prostor se zvýšeným rizikem požáru. BlazeCut systém funguje automaticky bez potřeby vnějšího zdroje energie. Hasivo je uložené v zásobní trubici, která zároveň slouží k aplikaci hasiva. Trubice při vzniku požáru působením ohně nebo vysoké teploty degraduje a přetaví se. Vzniklou „tryskou“ dojde k vypuštění hasiva. V závislosti na použitém typu je systém BlazeCut vhodný zejména na ochranu prostor jako jsou např.:     - motorové strojovny lodí (vnitřní i vnější motory)
                        - motorové prostory silničních vozidel (osobní vozidla, SUV, dodávky, rekreační vozidla, minibusy i autobusy, veteráni apod.)
                        - motorové prostory malých strojů
                        - elektrické rozváděče, pojistné skříně, zdroje elektrického napětí, prostory baterií (bateriová uložiště k domovním solárním elektrárnám), autobaterie, transformátory
                        - ostatní uzavřené prostory s možností vzniku požáru (síťové instalace, servery, serverovny, audio-video zařízení apod.).

Správný tlak v systému zjistíte odečtením hodnoty z tlakoměru, který je namontovaný na koncovce trubice. Při instalaci se snažte tlakoměr umístit tak, aby bylo možné odečítat hodnoty tlaku. Systém BlazeCut používá pro svoji činnost hasící látku HFC-227ea ( zkapalněný uhlovodíkový plyn) a k aktivaci systému dochází při teplotě 105 °C.

Objem hašeného prostoru pro elektrické požáry při 20°C: 0,91 m³
Objem hašeného prostoru pro motorové požáry při 20°C: 0,69 m³
Platí pro navrhnutou konstrukční koncentraci požáru v rozsahu z celkového objemu následovně:
- Požár v rozsahu 7 % z celkového chráněného prostoru pro elektrické požáry při okolní teplotě 20 °C v uzavřeném prostoru.
- Požár v rozsahu 9 % z celkového chráněného prostoru pro požár motoru při okolní teplotě 20 °C v uzavřeném prostoru.
Vezměte prosím na vědomí, že pokud je přítomna nižší teplota, velikost chráněného prostoru bude snížena.

Každý systém obsahuje: BlazeCut T Série systém s tlakoměrem, manuál s informací o hasicí látce, stahovací pásky s vysokou teplotní odolností k instalaci, nálepka "Varování" k označení chráněného prostoru.

  • Kód: 211 000 000 004
  • Množství náplně 0,5 kg
  • Teplotní funkční rozsah od -40 °C až +90 °C
  • Délka hadice 2150 mm
  • Celková hmotnost 0,87 kg
Zpracování cookies: Kliknutím na tlačítko „souhlasím“ nám umožníte využít cookie pro presonalozované zobrazení reklamy.
Pouze nezbytné