Bezpečnostní tabulky

Produkty

<< < 123 > >>

Podlahová šipka-samolepicí fotoluminiscenční fólie Podlahová šipka-samolepicí fotoluminiscenční fólie
Cena bez DPH: 45 Kč
Sdružená - zákaz kouření a vstup zakázán Sdružená - zákaz kouření a vstup zakázán
Cena bez DPH: 24 Kč
Výtah nepoužívejte při požáru Výtah nepoužívejte při požáru
Cena bez DPH: 9 Kč
Požární dveře, Zavírejte Požární dveře, Zavírejte
Cena bez DPH: 9 Kč
Uzávěr plynu-samolepicí fólie Uzávěr plynu-samolepicí fólie
Cena bez DPH: 14 Kč
Hlavní uzávěr plynu-samolepicí fólie Hlavní uzávěr plynu-samolepicí fólie
Cena bez DPH: 14 Kč
sdružená - Hlav.uzávěr pynu, Zákaz kouření sdružená - Hlav.uzávěr pynu, Zákaz kouření
Cena bez DPH: 11 Kč
Hlavní uzávěr -samolepicí fólie Hlavní uzávěr -samolepicí fólie
Cena bez DPH: 14 Kč
Hlavní uzávěr vody-samolepicí fólie Hlavní uzávěr vody-samolepicí fólie
Cena bez DPH: 14 Kč
Nehas vodou-samolepicí  fólie Nehas vodou-samolepicí fólie
Cena bez DPH: 20 Kč
Nepovolaným vstup zakázán-samolepicí fólie Nepovolaným vstup zakázán-samolepicí fólie
Cena bez DPH: 20 Kč
Zákaz kouření-samolepicí fólie Zákaz kouření-samolepicí fólie
Cena bez DPH: 20 Kč
Plynová kotelna-samolepicí fólie Plynová kotelna-samolepicí fólie
Cena bez DPH: 20 Kč
sdružená - El.zařízení, Nehas vodou - samolepicí fólie sdružená - El.zařízení, Nehas vodou - samolepicí fólie
Cena bez DPH: 15 Kč
Požární kniha Požární kniha
Cena bez DPH: 195 Kč

Použití bezpečnostních tabulek předepisuje nařízení vlády č. 11/2002 a slouží k označování únikových cest a dále upozorňuje na umístění prostředků zajišťujících požární ochranu Musí být viditelné a rozpoznatelné i při přerušení dodávky elektrické energie na dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu.
Námi nabízené fotoluminiscenční tabulky mnohonásobně překračují požadavky normy DIN 67510.Dosažené hodnoty jsou - svítivost po 10 minutách je 132mcd/m2 (norma stanoví 20mcd/m2)- dosvit je 2300 minut (norma stanoví 340 minut).

<< < 123 > >>